SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana
Meklēja iesūtītāju putniņš a
Rezultāti: 1 - 10 no 24
Meklēt vēl
187566-0
27129-0
10740-4
Tāļu, tāļu es redzeju
Ezeriņu līgojot.
Dievs dod man nolīgot
Tâi ezera maliņâ,
Tâi ezera maliņâ,
Tai mazâ ciemiņâ.
25154-0
Liepu lapu tiltu taisu,
Sievas māti gaididams;
Kamēr nāca sievas māte,
Vējš paņēma liepu lapu.
35788-3
Cūka, cūka, ne vedekle,
Bāliņ, tava līgaviņa:
Ne ta prata krēslu celti,
Ne noņemti villaniti;
Iet garam šņaukadama,
Tà kà cūka bezdedama.
15830-0
Es nezinu, kalabad
Man sirsniņa gaužam sāp.
Diezin Dievis, vaj ir tiesa,
Ko tie ļaudis daudz runaja:
Cits teic manu sirdspuķiti
Jau ar citu saderetu.
Eim' stallêi, sedloj bēri,
Jāš' es viņu apraudzìt.
Ne pie vārtu nepiejāju,
Jau satiku izvedam.
Es viņai roku sniedzu,
Viņ' rociņu man nedeva.
Es vaicaju brālišam,
Nezinaju, ko darìt,
Vaj būs manim ceļu griezt,
Vaj vilkt savu zobentiņu.
Labak ceļu pagriezišu,
Nevilkš' savu zobentiņu.
Būs man vienas rozes dēļ
Tādu augstu žogu pīt?
Būs man vienas meitas dēļ
Turèt lielu sirdēstiņu?
Vēl citâi dārziņâi
Jo dailakas rozes aug;
Vēl citai māmiņai
Jo dailakas meitas aug.
Es paklāju mellu deķi
Pa kumeļa kājiņàm,
Lai sēroja kumeliņis
Pēc tàs jaunas līgaviņas.
12419-4
Trīs priedites kalnâ auga,
Visas trīs smukas, daiļas.
Vienu cirta, otra lūza,
Trešà līdzi locijàs.
Māmiņai trijas meitas,
Visas trijas smukas, daiļas.
Vienu veda, otra nāca,
Trešà līdzi taisijàs.
Viena bija tieva, gara,
Otra bija zema, resna,
Trešà bija tumšu ģīmi.
Vāciešam tieva, gara,
Zemniekam zema, resna,
Čiganam tumšu ģīmi.
Vāciešam bij naudas zutis,
Zemniekam daiļš kumeļš,
Čiganam ādas pipka.
Vāciets savu dancinaja,
Zemnieks savu strādinaja,
Čigans savu izpipkaja.
28173-0
Vis' araji tīrumâ,
Man' araja vien nevaid;
Vaj nelaime atjūgusi
Man' araja kumeliņu?
12249-0
Puisišam tāda daba,
Kà rudeni āzišam,
Kuru meitu ieraudzija:
Ši ir mana, ta ir mana!
33559-5
Es pasviedu zelta niedri
Pa meitiņu kājiņàm.
Pirmà nāca, pāri kāpa,
To vēleju dzērajam;
Otra apkārt apteceja,
To vēleju bāliņam;
Trešà nāca, ta uzņēma,
Ta būs mana līgaviņa.
12»
Meklēja iesūtītāju putniņš a
Rezultāti: 1 - 10 no 24
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī