SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana
Meklēja iesūtītāju lasmane a
Rezultāti: 1 - 10 no 10
Meklēt vēl
19136-1
Kas gan bija to redzejis,
Viena meita panākstôs?
Lielas meitas, mazas meitas,
Tad tik jauki piedereja.
4236-3
Celies, mana māmuliņa,
Es pacelšu veleniņu,
Gan tu biji gulejusi,
Gan es gauži raudajusi.
3969-0
Bīsties grēku, sveša māte,
Neraudini bāreniti,
Bārenites asariņas
Maksà zelta gabaliņu.
4993-7
Teku šurpu, teku turpu,
Sav' māmiņu mekledama.
Uztek zelta avotiņu,
Trīs meitiņas mazgajàs.
Divas saka: Ej projam!
Trešà klātu aicinaja,
Ta pasaka raudadama:
Tur guļ tava māmuliņa
Baltu smilšu kalniņâ
Apakš zaļas veleniņas.
25456-1
Brāļam gāju sievas vest,
Garu kreklu apsolija;
Garu kreklu apsolija,
Nu iedeva cimdu pāri.
224-3
Dziedaj' tautu tīrumâ,
Uz akmiņa (akmeņa) stāvedama,
Lai trīc visa tautu zeme,
Lai dzird mana māmuliņa.
16119-19
Tam manam kumeļam
Visas kājas baltas bija.
Ak, tu manu kumeliņu,
Negribeji dubļu brist.
Tev bij brist dubļu purus,
Izvest man līgaviņu.
16666-1
Neļaujiet, bāleliņi,
Diviem manu pūru nest;
Lai nes viens tautu dēls,
Kà es viena piedariju.
3963-0
Bārenite bēdajàs,
Grūta dzīve pasaulê:
Sveša māte kultin kūla,
Kāju spēra pabeņķê.
26177-0
Aizbraukdami, bāleliņi,
Māsai mutes nedodat,
Lai māsiņa neraudatu,
Tautiņâs dzīvodama.
1
Meklēja iesūtītāju lasmane a
Rezultāti: 1 - 10 no 10
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī