SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana
Meklēja iesūtītāju kalniņu j
Rezultāti: 1 - 10 no 32
Meklēt vēl
11077-3
Stollta ouga toutu meita
Zam vizuļu vaiņadziņa;
Lej tij ouga gona stollta,
Bús mun kàju ávájiņa.
33628-2
Kur tu skriesi, vanadziņi,
Ar tiem vaska spārniņiem?
Skriešu liepu apraudzìt,
Vaj ir liela, vaj ir kupla.
Ira liela, ira kupla,
Zari līka Daugavâ.
Tēvs ar māti apguluši
Daugaviņas maliņâ,
Daugaviņas maliņâ
Apakš liepas zariņiem,
Nolauzuši vienu zaru,
Palikuši pagalvî.
No rītiņa celdamies,
Iesviež zaru Daugavâ.
Tas aizgāja pa Daugavu,
Burbulišus mētadams.
Satikuši zvejnieciņi,
Ieņem viņu laiviņâ;
Ieņēmuši laiviņâ,
Ietin linu palagâ;
Ietinuši palagâ,
Ienes Māras baznicâ,
Ienes Māras baznicâ,
Ieliek Dieva altarî.
Tur piedzima trīs jumpravas
Zeltitiem matiņiem;
Tur jāj trīs Dieva dēli
Tās jumpravas lūkoties.
31998-1
Es būt' pate karâ gājse
Aiz jaunà bāleliņa,
Kaut to manu vilnanišu
Karogâ nekāruši.
34043-16
Sakapaju vecu Vellu
Deviņôsi gabalôs;
Noskrien mani brūni svārki
Veca Vella asinìm.
Saki jel, mīļa Laime,
Kur es viņus izmazgašu?
- Meklè tādu strauju upi,
Kur deviņas straumes tek.
Saki jel, mīļa Laime,
Kur es viņus izžāvešu?
- Meklè tādu rožu dārzu,
Kur deviņas saules spīd.
-Saki jel, mīļa Laime,
Kur es viņus sarullešu?
- Meklè tādu ruļļu koku,
Kam deviņas vangalites.
-Saki jel, mīļa Laime,
Kur es viņus paglabašu?
- Meklè tādu mātes meitu,
Kam deviņi pūri bij,
Kam deviņi pūri bij,
Deviņàm atslēgàm.
30987-2
Memmiņ mīļà, memmiņ jaukà,
Man galviņa gauži sāp.
Laižat mani pacierèt
Pa tiem jūras līcišiem.
- Meitiņ mīļà, meitiņ jaukà,
Tevis vienas nelaidišu.
Piecel savu jauno brāli,
Lai tas tev līdza iet.
- Jaunais brālis bisenieks,
Viņš tos putnus apšaudis,
Viņš tos putnus apšaudis,
Kas gar jūras malu peld.
- Piecel savu jauno māsu,
Lai ta tev līdza iet.
- Man' māsiņa vēl jauniņa,
Viņa puķes noraustìs,
Viņa puķes noraustìs,
Kas gar jūras malu zied.
- Piecel jauno laivenieku,
Lai tas tev līdza iet.
- Laivniek mīļais, celies augšam,
Tev būs mani pavadìt,
Tev būs mani pavadìt,
Līdz mūžiņa galiņam,
Es tev došu savu roku,
Savu zelta gredzentiņu.
13017-14
Aiz upites (kalniņa) jēri brēca,
Veci puiši gavileja;
Jēri brēca smalku sienu,
Veci puiši jaunas meitas.
Jēri sienu gan dabuja,
Kas vecam jaunu dos?
22258-0
Kà redzeju, tà dariju,
Lei iet radi biezumâ:
Jauno māsiņ' i atvešu
Jaunajami dieveram.
32103-2
Nu mun luste, nu mun prieks
Ar kundziņu karê iet:
Nu mun tēvs zirgu pirka,
Māt' ieloka mēteliti.
23152-6
Sauc man' mīļi, vīra māte
Es tev mīļi atsaukšos;
Ja tu mani maitu sauksi,
Tevi saukšu raganiņu.
20757-3
Es pazinu to puisiti
Rìgâ meitu ēlendê;
Desu riņķis uz deguna,
Sēņu mulda mugurâ.
123»
Meklēja iesūtītāju kalniņu j
Rezultāti: 1 - 10 no 32
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī