SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana
Meklēja iesūtītāju brunava h
Rezultāti: 1 - 10 no 16
Meklēt vēl
23932-7
Es izaugu pie māmiņas
Kà sarkana brūklenite;
Nodzelteju tautiņâs
Kà dzeltena bērzu lapa.
30796-0
21871-4
Es šķietos kalnâ kāpt,
Daiļu rauti āboliņu;
Norāvos vīreksniti,
Kas vairs lieti nedereja.
18288-0
Es aizvedu raženo
Sīku rakstu rakstitaju;
Te palika snauduliņa,
Vecu biksu lāpitaja,
Vecu biksu lāpitaja,
Aizkrāsnê guletaja.
22439-0
Māmiņ' mani izdevusi
Caur deviņi pagastiņi,
Ne ta manis pašas redz,
Ne dzird manas valodiņas.
240-1
Visas manas daiļas dziesmas
Liepu zarôs sakāpušas;
Visas manas jautras dienas
Par kalniņu pārtecejšas.
13292-1
Tēvs man deva pulka naudas,
Lai es ņemu līgaviņu.
Es neņēmu līgaviņu,
Es nopirku kumeliņu.
Caur Jelgavu cauri jāju
Uz tàm Prūšu robežàm.
Prūšu meita melnacite
Sijà auzas kumeļam.
Vaj sijà, nesijà,
Man pašam sijataja,
Man pašam sijataja
Uz nākošu rudentiņu.-
Auga rudzi,auga mieži,
Nezinaju kādu ņemt;
Vaj ņemt gudru sērdieniti,
Vaj bagatu mātes meitu.
Labak gudru sērdieniti,
Ne bagatu mātes meitu:
Drīz mantiņa izputès,
Mūžam mīļa dzīvošana.
33626-0
Kur tecesi, tautu meita,
Kam nesisi launadziņu?
Nes manam bāliņam,
Tam nevaid nesejiņas.
- Sirms zirdziņš, daiļš arajs
Tēva lauka galiņâ,
Tur es iešu, tur tecešu,
Tam nesišu launadziņu.
Tam es došu sav' rociņu,
Savu zelta gredzentiņu,
Tam es došu sav' pūriņu,
Sava pūra atslēdziņu.
Tam es šūšu linu kreklu,
Līdz zemiti rakstidama,
Tam adišu raibus cimdus,
Pie rociņas mēridama.
33593-0
Kam ta meitiņa
Gludenu galviņu,
Gludenu galviņu
Sarkaniem vaigiem?
Tàs mātes meitiņa,
Kas daiļid arina,
Kas daiļi darina
No mazu dienu.
Audz, meitiņ, tikuse,
Tu būsi mana;
Ja kāda netikle,
Paliec, kà auguse!
13854-1
Ir nelietis Laimu lūdza,
Pa vārtiemi izjàdams.
Pievilt labu meitu māti,
Dabùt labu līgaviņu.
12»
Meklēja iesūtītāju brunava h
Rezultāti: 1 - 10 no 16
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī