SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana
Meklēja iesūtītāju arāju k
Rezultāti: 1 - 10 no 35
Meklēt vēl
13167-12
Man nebija vilka bail,
Kà man veca puiša bail:
Čīkst tam kauli staigajot,
Klab tam zobi runajot.
21496-0
19989-0
Kas tas tāds siena maiss,
Kas guļ kroga pabeņķî?
Tas nebija siena maiss,
Tas daiļais (lepnais) tautu dēls.
8128-0
Meitas mala kambarî,
Puiši gula istabâ;
Meitas ēda brokastiņu,
Puiši lūdza garoziņu.
Grauz, puisiti, beņķa kājas,
Kam pārrītu malt negāji.
12169-0
Neņemiet tàs meitiņas,
Tàs nav darba daritajas:
Baltas rokas, baltas kājas,
Melna govu slaucenite.
12840-2
Stendniekôs pulka puiši,
Visi puiši slinki bija;
Ar ķeksiti pirtî stūma,
Ar ecešàm krogâ brauca.
14152-9
Tautu meita gauži raud,
Precenieki gaŗam jāj.
To tev dara melni spaņņi,
Neslaucita nama priekša.
12974-2
Tu puisitis kà krupitis,
Tu kà krupis gorijies;
Es meitiņa kà rozite,
Es kà roze līgojos.
9011-2
Jo tie ļaudis daudz runaja,
Jo es nieku nebēdaju:
Caurs bij manis vaiņadziņš,
Cauri laida valodiņas.
22602-1
Es paņēmu tautas meitu,
Kas darbiņu nemāceja:
Ne ta prast smalki vērpt,
Ne ta prasa biezi aust.
Bija man pātadziņa,
Smalki vīta, cieti pīta;
Pātadziņa izmācìs
Smalki vērpt, biezi aust.
1234»
Meklēja iesūtītāju arāju k
Rezultāti: 1 - 10 no 35
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī