SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Daina #5104
Rezultāti: 1 - 10 no 13
5104-0
5104-0
Es neietu to celiņu,
Kur bajàra dēliņš gāja;
Purvu bridu, niedres lauzu,
No bajàra vairijos.
Nebij' purvu pusbriduse,
Satikos bajariņu.
Bajàrs mani bildinaja,
Birst man žēlas asariņas.
- Neraud' žēli, sērdienite,
Neb' es tev mantas prasu,
Patīk man tavs darbiņš,
Tavs raženis augumiņš,
Tavs raženis augumiņš,
Tavs labais tikumiņš.
5104-0
Es neietu to celiņu,
Kur bajàra dēliņš gāja;
Porâi bridu, niedres lauzu,
No bajàra vairijos.
Nebij' poru pusbriduse,
Satikos bajariņu.
Sāk viņš mani bildinàt,
Bierst man žēlas asariņas.
- Neraud' žēli, sērdienite,
Vaj es tevim mantu prasu,
Man patika tavs darbiņis,
Tavis dailis augumiņis,
Tavis dailis augumiņis,
Tava jauka valodiņa.
5104-0


Purvâ bridu, niedres lauzu,
No bajàra vairijos.
Nebij' purvu pusbriduse,
Sasatiku bajàrinu.
Bajàrs mani bildinaja,
Birst man žēlas asarinas.
- Neraud' žēli, sērdienite,
Neb' es teva mantas prasu,
Man patika tavs darbinis,
Tavs raženis auguminis,
Tavs raženis auguminis,
Tava jauka valodina.
5104-0


Purvâ bridu, niedres lauzu,
No bajàra vairijos.
Nebij' purvu pusbridusi,
Sastaposi bajariņu.
Bajàrs mani bildinaja,
Birst man žēlas asariņas.
- Neraud' žēli, sērdienite,
Neb' es tevi mantas prasu,
Patīk manim tavs darbiņis,
Tavs raženis augumiņš,
Tavs raženis augumiņš,
Tavas pašas tikumiņš.
Tu manâi sirsniņâi,
Tu manâi prātiņâi.
5104-0


Poru bridu, niedres lauzu,
No bajàra bijajos (slapstijos).
Ne līdz pusu neiebridu,
Sastikos bajariņu.
Bajàrs mani bildinaja,
Bierst man žēlas asariņas.
- Neraud' žēli, sērdienite,
Neb' es tev mantas prasu,
Patīk man tavs darbiņš,
Tavs raženis augumiņš,
Tavs raženis augumiņš,
Tavs labais tikumiņš.
5104-0
Es neietu to celiņu,
Kur bajàra dēliņš gāja;
Bridu purvu, lauzu niedres,
Negribeju satikties.
Nebij' purvu pusbriduse,
Satikos bajariņu.
Bajàrs mani bildinaja,
Birst man žēlas asariņas.

5104-0


Poru bridu, niedres lauzu,
No bajàra vairijos.
Izbrien' pora maliņâ,
Satikos bajariņu.
Bajàrs mani bildinaja,
Man birst žēlas asariņas.
- Neraud' žēli, sērdienite,
Neb' es tavu mantu prasu,
Patīk man tavs darbiņis,
Tavs raženis augumiņis,
Tavs raženis augumiņš,
Tavs labais tikumiņš.
5104-0
Es neietu to celiņu,
Kur bajàra dēliņš gāja;
Bridu poru, lauzu niedres,
No bajàra baidijos.

5104-0


Purvu bridu, niedres lauzu,
Bajàriņu bīdamies.
Neizbridu puspuriņa,
Satikos bajariņu.
Bajàrs mani bildinaja,
Birst man žēlas asariņas.
- Neraud' žēli, sērdienite,
Es tev kaunu nedarišu,
Patīk man tavs darbiņš,
Patīk tavs augumiņš,

1»
Rezultāti: 1 - 10 no 13
meklēt Dainu skapī