SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Daina #4993
Rezultāti: 1 - 3 no 3
4993-1
Apdziest mana uguntiņa,
Pazūd mana māmuliņa.
Ciemâ uguni dabuju,
Māmuļiņas nedabuju.
Māmuļiņas mekledama,
Ieteceju ņiedrienê.
No ņiedrienes izteceju,-
Iztek zelta avotiņš.
Pie ta zelta avotiņa
Trīs Laimiņas mazgajàs.
Divi saka:Kur tu ej?
Trešà līdzi aicinaja.
Kuŗa līdzi aicinaja,
Ta pasaka māmuļiņu:
Ej, meitiņ, tec, meitiņ,
Lidz viņam kalniņam!
Tur guļ tava māmuļiņa
Zam zaļàs veleniņas.-
Celies, mana māmuļiņa,
Es pacēļu veleniņu.
Es stāstišu raudadama,
Ko man dara sveša māte:
Pliķi cirta, matus plēse,
Kāju spēra pabeņķê.
4993-1
Es tūļaju, es tekaju,
Man izgaisa māmuliņa.
Tūļadama, tekadama
Ieteceju ņiedrùlê.
Tur atradu niedrùlê
Trīs sudraba avotiņus.
Vienâ dzēre raibas gov's,
Otrâ sirmi kumeliņi.
Pie trešà avotiņa
Trīs Laimites mazgajàs,
Divas saka: kur tu teci?
Trešà klāt aicinaja.
- Meitiņ, tava māmuliņa
Guļ zam zaļàm velenàm.-
- Celies, mana māmuliņa,
Es pacelšu veleniņu.
- Es, meitiņa, necelšos,
Iekams saule debešôs.
- Uz saulites pavaicaju,
Ko dar' mana māmuliņa.
- Zelta slotu ceļu slauka,
Gaida tevi aizejot.
4993-1
Oci, ļuļi, mozais bàrns,
Atís mòte vokorâ;
Ka n'atís vokorâ,
Atís reitâ saùļétê;
Ka n'atís saùļétê,
Byus màmeņa nùmyruşe.
Radzu savu mòmuļeņu
Par kaļņeņu aizejùt.
Sauciņ sauču, nadzèrdèje,
Teciņ teçèj', nadanòču.
Iztecèju tacádama
Treis sudobra ezereņi.
Pi vína dzére raibys gùvs,
Pi ùtra şèrmi kumèļeņi,
Pi tò trešò veļèjós
Divi skaistys jumpraveņis.
Vína soka: Kur tu teci?
Ùtra klót aicynòva,
Tej, kur' klót aicynòva,
Tej pasoka mòmuļeņu:
Tec, tec, bòriņèt,
Da viņam kaļņeņam,
Tí guļ tava mòmuļeņa
Bolltu smiļkšu kaļņeņâ,
Vína kùka nameņâ.
Dateçèju pi Dìveņa:
Pìjems' mani bòriņéti?
Atsaçéja: Tec, bòriņa,
Navá laìka pìjamama.
Rezultāti: 1 - 3 no 3
meklēt Dainu skapī