SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Daina #2221
Rezultāti: 1 - 5 no 5
2221-1
Dil, dil, buciņ, ku' liki radzinus?
-Iedevu Krievam izkapti kalt.
Kam tàs izkaptes tev vajadzeja?
-Izkaptes vajadzeja sieninu pļaut.
Kam ta sienina tev vajadzeja?
-Sienina vajadzeja gosninàm dot.
Kam to gosninu tev vajadzeja?
-Gosninu vajadzeja pieninu slaukt.
Kam ta pienina tev vajadzeja?
-Pienina vajadzeja bērniem dot.
Kam to bērnu tev vajadzeja?
-Bērnu vajadzeja cūcinu ganīt.
Kam to cūcinu tev vajadzeja?
-Cūcinu vajadzeja kalninu rakt.
Kam ta kalnina tev vajadzeja?
-Kalnina vajadzeja miezisu sēt.
Kam to miezišu tev vajadzeja?
-Miezišu vajadzeja alutinu brūvet.
Kam ta alutina tev vajadzeja?
-Alutina vajadzeja brāļiem dzert.
Kam to brāļu tev vajadzeja?
-Brāļu vajadzeja kaŗâ raidit.
Ko tie brāļi tev pārnesa,
No ta kara pārnākdami?
-Viens pārnesa kniepadatu,
Otris zelta gredzentinu.
Kur palika kniepadata?
-To iedūra liepu celmâ.
Kur palika liepu celms?
-Tas nodega zilôs dūmôs.
Kur palika zili dūmi?
Tie uzkâpa debesīs.
2221-1
Buciti, āziti, kur liki bārzdiņu?
-Iedevu Krievam izkapšu kalt.
Kam to izkapšu vajadzeja?
-Izkapšu vajaga sieniņa pļaut.
Kam ta sieniņa vajadzeja?
-Sieniņa vajaga gosniņàm dot.
Kam to gosniņu vajadzeja?
-Gosniņu vajaga pieniņu dot.
Kam ta pieniņa vajadzeja?
-Pieniņa vajaga bērniņiem dot.
Kam to bērniņu vajadzeja?
-Bērniņa vajaga cūciņas ganìt.
Kam to cūciņu vajadzeja?
-Cūciņu vajaga kalniņu rakt.
Kam ta kalniņa vajadzeja?
-Kalniņa vajaga miezišu sēt.
Kam to miezišu vajadzeja?
-Miezišu vajaga alutiņu brūvèt.
Kam ta alutiņa vajadzeja?
-Alutiņa vajaga brāļiem dot.
Kam to brālišu vajadzeja?
-Brālišu vajaga kaŗâ iet.
Ko no kaŗa pārnesìs?
-Mazu mazu adatiņu.
Kur palika adatiņa?
-To iedūra sviķa celmâ.
Kur palika sviķa celmis?
-Tas izdega smalkis pelnis.
Kur palika smalki pelni?
-Tie izlija smalkis lietis.
Kur palika smalki lieti?
-Aizteceja upitê.
Kur palika ta upite?
-To izdzēra Dieva vērši.
Kur palika Dieva vērši?
-Tie aizgāja gaŗu ceļu.
Kur palika gaŗš caliņis?
-Tas apauga zaļu mauru.
Kur palika zaļa maura?
-To noēda Dieva zosas.
Kur palika Dieva zosas?
-Tàs uzskrēja augstu mežu.
Kur palika augstmežiņis?
-To nocirta Dieva dēli.
Kur palika Dieva dēli?
-Tie aizgāja Vāczemê,
Ar koklèm kokledami,
Grāmatiņas lasidami.
2221-1
Āziti, bikiņ, kur liki bārdiņu?
- Pārdevu Krievam, nopirku izkapti.
Ko ta izkapts tev laba dara?
- Man ta izkapts sieniņu pļauj.
Ko tas sieniņš tev laba dara?
- Man tas sieniņš telitèm.
Ko tàs telites tev laba dara?
- Man tàs telites pieniņu dod.
Ko tas pieniņš tev laba dara?
- Man tas pieniņš bērniņiem.
Ko tie bērniņi tev laba dara?
- Man tie bērniņi cūciņas gana.
Ko tàs cūciņas tev laba dara?
- Man tàs cūciņas kalniņu rok.
Ko tas kalniņš tev laba dara?
- Man tas kalniņš miezišus dod.
Ko tie mieziši tev laba dara?
- Man tie mieziši aliņu dod.
Ko tas aliņš tev laba dara?
- Man tas aliņš kurpniekam.
Ko tas kurpnieks tev laba dara?
- Man tas kurpnieks kurpites šuj.
Ko tàs kurpites tev laba dara?
- Man tàs kurpites brūtitei.
Ko ta brūtite tev laba dara?
- Man ta brūtite mutes dod.
2221-1
Mik, mik, āziti, kur liki bārzdiņu?
- Pārdevu Krievam, nopirku izkapti.
Ko ta izkapts tev laba dara?
- Man ta izkapts sieniņu pļauj.
Ko tas sieniņš tev laba dara?
- Man tas sieniņš gotiņàm.
Ko tàs gotiņas tev laba dara?
- Man tàs telites pieniņu dod.
Ko tas pieniņš tev laba dara?
- Man tas pieniņš bērniņiem.
Ko tie bērniņi tev laba dara?
- Man tie bērniņi cūciņas gana.
Ko tàs cūciņas tev laba dara?
- Man tàs cūciņas kalniņu rok.
Ko tas kalniņš tev laba dara?
- Man tas kalniņš miezišiem.
Ko tie mieziši tev laba dara?
- Man tie mieziši aliņam.
Ko tas aliņš tev laba dara?
- Man tas aliņš kurpniekam.
Ko tas kurpnieks tev laba dara?
- Man tas kurpnieks kurpites šūn.
Ko tàs kurpites tev laba dara?
- Man tàs kurpites brūtitei.
Ko ta brūtite tev laba dara?
- Man ta brūtite mutes dod.
2221-1
Āziti, bikiņ, kur liki bārdiņu?
- Pārdevu Krievam, nopirku izkapti.
Ko ta izkapts tev laba dara?
- Mun ta izkapts sieniņu pļauj.
Ko tas sieniņš tev laba dara?
- Mun tas sieniņš telitèm.
Ko tàs telites tev laba dara?
- Mun tàs telites pieniņu dod.
Ko tas pieniņš tev laba dara?
- Mun tas pieniņš bērniņiem.
Ko tie bērniņi tev laba dara?
- Mun tie bērniņi cūciņas gana.
Ko tàs cūciņas tev laba dara?
- Mun tàs cūciņas kalniņu rok.
Ko tas kalniņš tev laba dara?
- Mun tas kalniņš miezišus dod.
Ko tie mieziši tev laba dara?
- Mun tie mieziši aliņu dod.Rezultāti: 1 - 5 no 5
meklēt Dainu skapī